Chân dung Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan


Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

TPO - Ngày 21/10, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

Linh Anh - Văn Kiên

Bài viết mới
Chân dung Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan