Hành trình sáng tạo: Đại tá Đào Duy Việt nêu gương sáng tạo


Hành trình sáng tạo: Đại tá Đào Duy Việt nêu gương sáng tạo

Gần 25 năm công tác ở Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), trong đó gần 15 năm là cán bộ phòng, Đại tá Đào Duy Việt, Trưởng phòng Công nghệ súng pháo đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác nghiên cứu khoa học; đồng thời cùng cấp ủy, chỉ huy triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu các công nghệ chế tạo vũ khí, trọng tâm là các loại súng, pháo để ứng dụng trong sản xuất, trang bị cho Quân đội.

Phố phường đã lên đèn, nhưng Đại tá Đào Duy Việt tác phong vẫn chỉnh tề, miệt mài bên các tập tài liệu dày cộm. Dáng người thư sinh, trông anh trẻ hơn nhiều so với đôi quân hàm đeo trên vai. Với chất giọng trầm ấm, anh Việt cho biết: “Hiện nay, phòng chúng tôi đang đề xuất 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, chủ trì xây dựng 5 chương trình khoa học-công nghệ thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nên phải tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để tập trung công việc”.

5 năm qua, dưới sự chỉ huy của Đại tá Đào Duy Việt, Phòng Công nghệ súng pháo đã chủ trì 22 đề tài các cấp, trong đó 3 đề tài cấp quốc gia (riêng đồng chí Việt chủ nhiệm 2 đề tài), 33 đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Là cơ quan “sinh sau, đẻ muộn” so với các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành vũ khí trong và ngoài Tổng cục CNQP, nếu phòng vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi súng, pháo thì rất khó khăn. Vì vậy, đồng chí Việt cùng chỉ huy phòng trăn trở tìm hướng nghiên cứu riêng. Trước hết, phòng cử cán bộ bám nắm đơn vị, tìm hiểu nhu cầu vũ khí, trang bị tại các đơn vị trong toàn quân, nhất là các quân chủng, binh chủng; nắm bắt xu hướng phát triển các loại vũ khí trên thế giới qua các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây; xây dựng các đề xuất đề tài nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, hình thành hệ thống ngân hàng dữ liệu các đề xuất, thường xuyên cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, khi cần có thể đề xuất được ngay.

 Đại tá Đào Duy Việt.

Từ nghiên cứu công nghệ cơ bản chuyển sang công nghệ ngành nghề kết hợp công nghệ sản phẩm cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, công nghệ và sản phẩm mà Phòng Công nghệ súng pháo nghiên cứu không chỉ hạn chế ở các chi tiết đơn lẻ của súng, pháo mà còn hướng tới các sản phẩm hoàn chỉnh, tích hợp, như: Các sản phẩm dàn phóng loạt, bom chống ngầm, xe ô tô chỉ huy, pháo tự hành, đạn phản lực tăng tầm thế hệ mới, bom thông minh tích hợp vũ khí lên phương tiện chiến đấu, tổ hợp vũ khí có điều khiển...

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, Đại tá Đào Duy Việt đề xuất với cấp ủy, chỉ huy Phòng Công nghệ súng pháo xây dựng các hướng nghiên cứu và hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Phát huy tốt mô hình “Nhóm ý tưởng, tổ chuyên gia”, phân thành các nhóm chuyên môn theo đặc thù công việc, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân. Bên cạnh nhóm thiết kế, công nghệ truyền thống, các nhóm nghiên cứu công nghệ sản phẩm được hình thành trong quá trình nghiên cứu với những lĩnh vực đặc thù, như: Công nghệ gia công lỗ nòng pháo; công nghệ gia công rãnh khương tuyến nòng pháo; công nghệ chế tạo các sản phẩm phóng loạt; công nghệ chế tạo động cơ và đạn phản lực; công nghệ chế tạo xe ô tô quân sự, pháo tự hành...

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, luôn nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều năm liền Đại tá Đào Duy Việt được bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP tặng nhiều bằng khen.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

Bài viết mới
Hành trình sáng tạo: Đại tá Đào Duy Việt nêu gương sáng tạo