Lễ kỷ niệm 1009 năm ngày giỗ Thái sư, Á Vương Đào Cam Mộc


Lễ kỷ niệm 1009 năm ngày giỗ Thái sư, Á Vương Đào Cam Mộc tại Đền Hưng Phúc, thôn Tràng Lang, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Lễ kỉ niệm 1009 năm ngày giỗ Thái sư, Á Vương Đào Cam Mộc vào ngày 18 tháng 6 năm 2024 (tức ngày 13 tháng 5 âm lịch), tại Đền Hưng Phúc, thôn Tràng Lang, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Bài viết mới
Lễ kỷ niệm 1009 năm ngày giỗ Thái sư, Á Vương Đào Cam Mộc