Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung


TÓM TẮT TIỂU SỬ Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(Molisa.gov.vn) - Sáng ngày 28/7, Quốc hội phê chuẩn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV. Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

TÓM TẮT TIỂU SỬ Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  • Ngày sinh: 06/6/1962                 
  • Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  • Ngày vào Đảng: 31/12/1984                     Ngày chính thức: 30/06/1986
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý hành chính công
  • Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
  • Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1980 – 1989: Cán bộ Huyện Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.
1989 – 1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh.
1990 – 1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh rồi tỉnh Nam Hà (sau tách tỉnh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà.
04/1992 – 05/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, Đại biểu Hội đồng nhân dân; Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà.
05/1996 – 11/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà; Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Hà.
11/1996 – 03/2005: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác thiếu nhi; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII.
04/2005 – 01/2007: Quyền Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn rồi Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
02/2007 – 08/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Ngoài nước.
08/2007 – 05/2010: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
05/2010 – 08/2011: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
8/2011 – 08/04/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
09/04/2016 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bài viết mới
Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung