Họ Đào Việt Nam có từ bao giờ – Nguồn gốc họ Đào tại Việt Nam


Họ Đào Việt Nam có từ bao giờ - Nguồn gốc họ Đào tại Việt Nam

Thời Hùng Vương thứ VII - Hùng Chiêu Vương, húy Quốc Lang, sinh năm Quý Tỵ (1768 tr. TL), lên ngôi khi 18 tuổi, ở ngôi tất cả 200 năm, từ năm Canh Tuất (1631 tr. TL) đến năm Kỷ Tỵ (1432 tr. TL)

 • Thái tổ mẫu Đào Liễu được phụng thờ tại đền Chân Suối, thân mẫu của tổ mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu là vợ của Vua Hùng thứ VII.

Thời An Dương Vương (257 - 208 TCN)

 • Nồi Hầu (Đào Nồi) là tướng  trong triều đình Âu Lạc và hai người con trai là Đống Vịnh và Lý Vực đều được làm quan võ trong triều. Ông quê làng Canh (nay là Tam Canh, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) có cha tên là Đào Hoằng
 • Tướng Đào Đạt, Đào Minh, người làng Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có công đánh giặc giúp nước hiện Hai ông được thờ tại đình Tam Tảo

Thời kì Hai Bà Trưng

Thời kỳ Ngô Vương Quyền giành độc lập

 • Đào Nhuận ông là người tham gia trận thủy chiến trên cửa sông Bạch Đằng năm 938 là một trong hai Dân tướng người địa phương cùng Nguyễn Tất Tố sung phong hiến kế cùng đội quân Ngô Vương đánh tan quân Nam Hán.

Triều Lý

 • Thái sư, Á Vương Đào Cam Mộc
 • Thái bảo Đào Thạc Phụ
 • Thời Triều Trần
 • Trạng Nguyên Đào Tiêu
 • Trạng Nguyên Đào Sư TíchTrạng nguyên Đào Sư Tích người xã Song Khê, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, làm quan đến chức nhập nội hành khiển”, Ông Ba lần đi sứ Trung Nguyên và được phong Lưỡng Quốc Trạng Nguyên

Thời Lê Sơ

 • Trạng nguyên Khai Khoa Đào Công Soạn

Thời Lê Trung Hưng

 • Bảng Nhãn, Đại Danh Y Đào Công Chính

Thời Chúa Nguyễn

 • Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ

Thời Chúa Trịnh

 • Đào Quang Nhiêu

Thời Nguyễn

 • Đào Trí Đào Trí văn võ song toàn, Ông xuất thân từ tầng lớp bình dân, có tài thao lược về binh pháp

Thời đại ngày nay

 • Đào Duy Anh
 • Đào Duy Tùng
Bài viết mới
Họ Đào Việt Nam có từ bao giờ – Nguồn gốc họ Đào tại Việt Nam