DSC07094_Original

Luxurious Apartment

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Phát tích

Qua tìm hiểu các thư tịch cổ, họ Đào có từ thời Hùng Vương, số người không đông như các họ Nguyễn, Trần, Lê nhưng những người con họ Đào nổi danh trong lịch sử trên các lĩnh vực chính trị-xã hội, văn hóa-nghệ thuật, quân sự, nghiên cứu khoa học, khoa cử, kinh doanh….


Về nguồn tài liệu ghi chép công lao của các danh nhân, danh tướng họ Đào trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ, họ Đào nói riêng có thể rất phong phú. Từ các bộ chính sử là các bộ địa chí từ thời Lê đến cuối thời Nguyễn. Những tư liệu thường có mục “Cổ tích”, “Danh thắng” hay “Đền miếu” ghi chép về điển thờ ở các địa phương, từ các di tích lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó là các công trình nghiên cứu có liên quan của các tác giả đã biên soạn và xuất bản công bố trong những năm gần đây.

Xem thêm
IMG_0253_Original
DaoNhuanFull

thời kỳ

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung, các thế hệ bà con thuộc các dòng họ sinh sống trên mọi miền đất nước nói riêng đã có những đóng góp rất to lớn, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trước hiểm họa ngoại xâm ở mọi thời đại cũng như trong quá trình xây dựng quê hương, đất nước.

Tra cứu các nguồn tài liệu ở thời kỳ Nhà nước Văn Lang do các vua Hùng trị vì thì thấy có vị danh tiên đầu tiên là Hoàng Hậu Tiên Nương, vị hoàng hậu thứ tư của đời vua Hùng Vương thứ 17, Hùng Nghị Vương đã được các triều vua thời Nguyễn phong thần là Thiên Hoàng Tiên Công chúa hiện đang được thờ tại đình Hán Nam, thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Căn cứ phả hệ triều Hùng thì thấy một vị thần tên hiệu là Đào Tiên Nương, húy là Tiên con ông Đào Ngoạn và bà Dương Thị Đoan, một gia đình hào phú ở trang Hán Nam, nay thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Vua Hùng Nghị Vương trong một lần đi tuần thú gặp Tiên Nương xinh đẹp bèn thu nhận làm vợ và phong làm Hoàng hậu, sau Tiên Nương giúp Hùng Nghị Vương đánh giặc ở Nam Sách, bộ Dương Tuyền, thắng trận xong bèn xin về vùng Hán Nam giúp đỡ dân trang. Sau mất được dân trang lập miếu thờ, nay là Đình Hán Nam, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. 

Xem thêm

938

Tiêu Biểu

Những Danh nhân họ Đào tiêu biểu khai quốc trong mỗi triều đại

DaoNhuanFull
Đào Nhuận

Danh tướng Đào Nhuận người cùng Nguyễn Tất Tố hiến kế giúp Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng lần thứ nhất năm 938 chấm dứt gần ngàn năm bắc thuộc giành độc lập, tự chủ. Hiện Ông được thờ tại 17 nơi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

IMG_0253_Original
Đào Cam Mộc

Người hết lòng vì xã tắc đã cùng Lý Công Uẩn xây dựng vương triều Lý thịnh thượng vượng mở ra một triệu đại tập quyền đầu tiên.

Dao Duy Tu
Đào Duy Từ

Trong thời kỳ nhà Nguyễn, Đào Duy Từ được biết đến là một nhà quân sự và nhà chính trị lỗi lạc, góp phần xây dựng mở rộng bờ cõi về phương Nam.

Đào Duy Từ không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc mà còn là người có tầm nhìn chiến lược và chính trị, đóng góp lớn vào việc ổn định lâu dài cho nhà Nguyễn.

công việc

Sưu tầm, tổ chức hội thảo, toạ đàm nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến và đóng góp của các tiền nhân họ Đào trong tiến trình lịch sử phát triển đất nước

Nhiệm vụ

Số hoá dữ liệu lịch sử dòng họ Đào gồm: người họ Đào tiêu biểu, các chi họ trên cả nước chuyển tải đến mọi người họ Đào có cơ hội tìm hiểu học tập và phát huy truyền thống cũng như những giá trị tốt đẹp...

Thu thập

Sưu tầm, thu thập hình ảnh, bài viết, bài báo, bài nghiên cứu nhằm bổ sung tư liệu dòng họ là công việc quan trọng của lưu trữ, lan toả lịch sử dòng họ Đào tới mọi người.

Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để những người làm công tác nghiên cứu lịch sử tiếp tục khẳng định vai trò và làm rõ hơn công lao của các vị danh nhân họ Đào với những đóng góp trong tiến trình lịch sử phát triển của đất nước.

khảo cứu

Tìm và dịch các văn bia, thư tịch cổ viết về người họ Đào, đây là một hành trình dài trên những cung đường để đến những nơi còn lưu trữ những tư liệu quý được ghi chép về nhân vật mang họ Đào

Thực hiện

Một số cuộc hội thảo, toạ đàm đã tổ chức về họ Đào 

IMG_0402
DSC07094_Original
IMG_0253_Original
IMG_2253
IMG_0402
IMG_0491
DaoNhuanFull
See More