Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”


Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”

(PLVN) - Ngày 22/7, Hội khoa học lịch sử Hải Phòng phối hợp với Câu lạc bộ doanh nhân họ Đào tổ chức hội thảo khoa học“ Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”.

Hội thảo là diễn đàn để những người làm công tác nghiên cứu lịch sử tiếp tục khẳng định vai trò và làm rõ hơn công lao của các vị danh nhân họ Đào tại xứ Đông xưa và Hải Phòng ngày nay với những đóng góp trong tiến trình lịch sử phát triển của đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã đã tập trung làm rõ 3 vấn đề: Giới thiệu về dòng họ Đào và một số di sản về họ Đào; Danh nhân họ Đào thời phong Kiến; một số danh nhân họ Đào tiêu biểu thời hiện đại.

Phát biểu kết luận, nhà sử học Lê Văn Lan khẳng định: Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước” góp phần khơi dậy và làm sâu sắc lòng tự hào với những giá trị truyền thống tốt đẹp; giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong các dòng họ nói chung và họ Đào nói riêng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Sau đây là một số hình ảnh các nhà nghiên cứu báo cáo tham luận tại hội thảo:

Nhà sử học Lê Văn Lan phát biểu tại hội thảo
Ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng.
GS.TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Ông Tăng Bá Hoành - Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử tỉnh Hải Dương

An Thi - Hải Anh

Bài viết mới
Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”