Gia tộc


Gia tộc
Lưỡng Quốc Trạng nguyên Đào Sư Tích và những địa danh nơi hậu duệ phụng sự đến ngày nay như Song Khê, Bắc Giang (họ Đào); Cổ Lễ, Nam Định (họ Dương); Lý Hải, Vĩnh Phúc (họ Nguyễn)
By huynhdq | | 0 Comments |
Lưỡng Quốc Trạng nguyên Đào Sư Tích và những địa danh nơi hậu duệ phụng sự đến ngày nay như Song Khê, Bắc Giang (họ Đào); Cổ Lễ, Nam Định (họ Dương); Lý Hải, Vĩnh Phúc (họ Nguyễn)
Nghè Lê Xá – Nơi thờ phụng tam vị danh tướng Đào Tam Lang thời Nhị vua Hai Bà Trưng
By huynhdq | | 0 Comments |
Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội – Nơi thờ phụng tam vị danh tướng Đào Tam Lang thời Nhị vua Hai Bà Trưng
Đền Trinh Hưởng thờ phụng tam vị danh tướng Đào Tế, Đào Lai và Đào Độ triều đại Đinh Tiên Hoàng
By huynhdq | | 0 Comments |
Đền Trinh Hưởng thuộc xã Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Đền thờ 3 anh em đồng sinh họ Đào - những người con của quê hương có nhiều công lao phò tá triều đình, đánh giặc giữ nước là Đào Tế, Đào Lai và Đào Độ.
Đền Trinh Hưởng thôn Trinh Hưởng, xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng thờ Đào Tế, Đào Lai, Đào Độ năm 966
By huynhdq | | 0 Comments |
Đền Trinh Hưởng thôn Trinh Hưởng, xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng thờ Đào Tế, Đào Lai, Đào Độ năm 966
Ba chị em họ Đào có công phò vua Duệ Vương đánh giặc Thục, giặc Lương bảo vệ đất nước được thợ tại Di tích đình Đồng Tái (Hải Dương)
By huynhdq | | 0 Comments |
Ba chị em họ Đào có công phò vua Duệ Vương đánh giặc Thục, giặc Lương bảo vệ đất nước được thợ tại Di tích đình Đồng Tái xã Đồng Đợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Ba anh em và con đường đến với khoa học: Đào Xuân Sâm, Đào Xuân Trà, Đào Xuân Lâm tại làng Sêu, xã Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Tây, 1975
By huynhdq | | 0 Comments |
Ba anh em và con đường đến với khoa học: Đào Xuân Sâm nhà nghiên cứu quản lý kinh tế, Đào Xuân Trà nguyên Viện trưởng Viện Mắt Trung ương, Đào Xuân Lâm đóng góp cho việc phục hồi giao thông trong chiến tranh tại làng Sêu, xã Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Tây, 1975