Đào Nga


Đào Nga
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP MẶT HỌ ĐÀO HẢI PHÒNG 2023
By Đào Nga | |
Báo cáo kết quả họp mặt họ Đào Hải Phòng 2023
Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”
By Đào Nga | | 0 Comments |
Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”
Hội thảo khoa học Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938
By Đào Nga | | 0 Comments |
Hội thảo khoa học Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược
By Đào Nga | |
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược