Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược


Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược

(Chinhphu.vn) - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

IMG_3773

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã trao quyết định bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 17/11/2023, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký Quyết định số 4368/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, ngày 15/11/2023, Bộ Y Tế đã có có văn số 7418/BYT-TCCB về việc đồng ý ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành nội nhi, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Đào Xuân Cơ là Trưởng khoa Hồi sức tích cực và là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai. Vào ngày 29/3/2022, ông Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 5 năm.

Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quyết định 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 trên cơ sở kế thừa Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cơ sở truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của Đại học Đông Dương – tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906) cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.

PGS – TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai).

Tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội ( ngành nội nhi).

Trưởng khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai.

Tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội năm 1996, ngành nội nhi.

Thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, tiến sĩ ngành gây mê hồi sức.

Bài viết mới
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược