Bài viết


Bài viết
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP MẶT HỌ ĐÀO HẢI PHÒNG 2023
By Đào Nga | |
Báo cáo kết quả họp mặt họ Đào Hải Phòng 2023
DANH NHÂN HỌ ĐÀO Ở HẢI PHÒNG TỪ THỜI HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC ĐẾN TRƯỚC NĂM 1945
By huynhdq | | 0 Comments |
Danh nhân họ Đào ở Hải Phòng từ thời Hùng Vương dựng nước đến trước năm 1945
Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”
By Đào Nga | | 0 Comments |
Hội thảo “Người họ Đào ở xứ Đông trong tiến trình lịch sử của đất nước”
Hội thảo khoa học Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938
By Đào Nga | | 0 Comments |
Hội thảo khoa học Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược
By Đào Nga | |
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược
Chuyện về một danh tướng, đức Thánh họ Đào
By huynhdq | | 0 Comments |
Chuyện về một danh tướng, đức Thánh họ Đào
GS.TS Y học Đào Văn Dũng: Suốt đời cống hiến vì một nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển
By huynhdq | |
GS.TS Y học Đào Văn Dũng: Suốt đời cống hiến vì một nền y tế công bằng, hiệu quả và phát triển
1 10 11 12