Đình An Bài được công nhận là di tích lịch sử quốc gia


Đình An Bài (hay còn gọi đình làng Bệ) nơi thờ tự ba vị thành hoàng họ Đào: Đào Hùng, Đào Dũng, Đào Lược - người có công lao to lớn trong cuộc chống giặc ngoại xâm, chiêu dân lập ấp trong những năm đầu dựng nước và giữ nước. Toạ lạc tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 5/3, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đình An Bài và tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình An Bài.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao bằng công nhận cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn An Bài.

Đình An Bài (hay còn gọi đình làng Bệ) nơi thờ tự ba vị thành hoàng họ Đào: Đào Hùng, Đào Dũng, Đào Lược - người có công lao to lớn trong cuộc chống giặc ngoại xâm, chiêu dân lập ấp trong những năm đầu dựng nước và giữ nước. Đình An Bài có lịch sử lâu đời, kiến trúc cổ kính, được nhân dân trong làng tín ngưỡng.

Lãnh đạo thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) đánh trống khai mạc lễ hội truyền thống đình An Bài. 

Để gìn giữ, bảo tồn và ghi nhận công lao của các vị thành hoàng, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đình An Bài là di tích lịch sử quốc gia. Năm 2020, đình An Bài chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Tại lễ đón nhận, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã trao bằng công nhận đình An Bài là di tích lịch sử quốc gia cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn An Bài; đồng thời giao nhiệm vụ cho địa phương trong công tác quản lý, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của đình An Bài.

Lễ rước 3 vị thành hoàng về đình An Bài (Quỳnh Phụ). 

Đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự lễ và xem các nghi thức truyền thống trong lễ khai hội.

Ngay sau lễ công nhận, lãnh đạo địa phương đánh trống khai mạc lễ hội đình An Bài. Trong thời gian 3 ngày (4-6/3) tại đình An Bài sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống.

Nguyễn Cường

Bài viết mới
Đình An Bài được công nhận là di tích lịch sử quốc gia